Voorstellen

Als ik mezelf vanuit dit moment, zou omschrijven dan kan ik voelen dat ik een zeer sterke verbinding heb gemaakt met mijn bronvermogen. Deze zorgt voor de nodige analoge informatie vanuit vrije energievelden die overal in, om en door ons als mens heen loopt: alles is energie.

Ik voel mij vrijer, krachtiger in het aanwezige in mij en heb meer optimisme in mij gekregen die er voor zorg draagt dat mijn van origine vrolijke aard en de krachtige behulpzaamheid in karakter steeds meer synchroniseert met de huidige momenten.

Mijn bronverbinding maakt dat de informatie vrijkomt om buiten de waarneming van de matrix-controlelagen om te kijken. Hierdoor maak ik makkelijker contact met de kernkwaliteiten die in de mens aanwezig zijn en die achter onze conditioneringen en verborgen ligt onder het onvermogen van de mens.

In Samenkracht met jou gaan wij de informatie opgang zetten die jou bekrachtigen en de verbinding met jou eigen wezenrijke bronvermogen vergroten.

Ik kijk uit naar een wezenrijke ont-moeting met jou!